+31 (0)45 7111583 Dalderhaag 11 6136 KM Sittard
Ervaring
16 jaar ervaring
Normec gecertificeerd
Voor asbestsanering
Neem contact op

Sloopwerken

Sloopwerken

Wij komen met name vaak asbesthoudende materialen tegen bij de uitvoering van onze sloopwerkzaamheden. Het verwijderen hiervan gebeurt conform de wettelijk geldende regelgeving. Het milieu en de bescherming ervan spelen tevens een belangrijke rol bij de uitvoering van onze (asbest)werkzaamheden. Deze bescherming begint bij het herkennen van de toxische en of gevaarlijke stoffen. Signaleren wij onregelmatigheden of verdachte materialen dan laten wij deze direct door een onafhankelijk laboratorium analyseren.

Belangrijk voor zowel gezondheid als milieu is het op correcte wijze scheiden en afvoeren van de diverse afvalstromen naar de juiste en erkende verwerkers. ‘Scheiden aan de bron’ is hierbij het credo. Afvalverwerking levert een substantiële bijdrage aan de kostenzijde bij renovatiesloopwerkzaamheden. Een correcte verwerking levert voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever een ‘win-win’ situatie op.

Demontage & Montage | Management
MDM-Milieutechniek werkt voor een groot aantal woningcorporaties in Limburg. Om onze klant en de keten waarmee wij samenwerken optimaal te bedienen verzorgen wij ook demontage & montage werkzaamheden.

Het management rondom planmatige of renovatieprojecten evenals het in goede banen leiden van het mutatieproces is essentieel. Door onze ervaring en expertise zijn wij ook op dit vlak een waardig partner.