+31 (0)45 7111583 Dalderhaag 11 6136 KM Sittard
Ervaring
16 jaar ervaring
Normec gecertificeerd
Voor asbestsanering
Neem contact op

Bodemsanering

Bodemsanering

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Het saneren van bodemverontreiniging is een inspanning om een ongewenst restant van het verleden op te ruimen. Voor die inspanning gelden regels. Om een bodemsanering te mogen uitvoeren hebben wij toestemming nodig van de overheid of moeten wij een melding doen. Wellicht moeten er naast de sanering ook andere werkzaamheden plaatsvinden. Denk aan het kappen van een boom of het slopen van een bouwwerk. Daarom nemen wij tijdig contact op met de bevoegde overheden om te overleggen over de uit te voeren plannen. Zo bereiden wij het saneringsproject goed voor en voorkomen wij vertragingen of verrassingen achteraf.